• Velo Orange bottom bracket
Velo Orange bottom bracket

Velo Orange

Velo Orange bottom bracket

$39.95

OPTIONS

Alex Track Wheelset - Sealed Novatec Hubs

Alex Rims
Alex Track Wheelset - Sealed Novatec Hubs

$120.00

Bespoke chain rings

Bespoke
Bespoke chain rings

$160.00

Colossi C Unit Track Hub Set aero silver 32h, fixed/free

Velocity
Colossi C Unit Track Hub Set aero silver 32h, fixed/free

$129.95